Windykacja

Kancelarie komornicze

Windykacja należności to nieraz długotrwały i złożony proces dochodzenia do zapłaty długów należnych od osób fizycznych lub firm. Głównym egzekutorem w naszym kraju są kancelarie komornicze, które  najczęściej działają w oparciu o orzeczenia sądów różnych instancji i przy których działają.

Poza kancelariami istnieją także organizacje, które specjalizują się w zbieraniu długów, znane bardziej jako agencje inkasenckie lub inkasent. Większość agencji inkasenckich działa jako agenci wierzycieli i zbiera długi za opłatą lub procentem całkowitej kwoty należności. 

 
 
W celu odzyskania długów komornik może sprzedać majątek dłużnika. Sprzedaż aktywów odbywa się za pośrednictwem obwieszczeń elektronicznych i systemu aukcyjnego, informującego o wystawionym mieniu. Jednak nie zawsze trzeba od razu kierować sprawę na drogę sądową.
 
Procedura windykacji przedsądowej – to najtańszy i najszybszy sposób na odzyskanie przez wierzyciela pieniędzy od dłużnika, unikając długich i kosztownych procesów sądowych. Komornik ocenia dostarczone przez wierzyciela dokumenty prawne oraz sam dług, kontaktuje się z dłużnikiem i konsultuje dalsze działania, które należy podjąć w celu odzyskania długu.
 
Windykacja należności w postępowaniu przedsądowym pozwala wierzycielowi uniknąć kosztów procesowych (opłata skarbowa, koszty zastępstwa procesowego itp.), przedstawia również wiarygodną ocenę samego długu i perspektywy sporu, dostarcza informacji o realnych możliwościach finansowych dłużnika.
 

Windykacja długu

Kancelaria komornicza zajmuje się przede wszystkim odzyskiwaniem należności finansowych wierzycieli od dłużników

Nieruchomości

Na licytację trafiają często przejęte nieruchomości, które stanowią zabezpieczenie spłaty długu wobec osób poszkodowanych

Ruchomości

Poza mieszkaniami oraz domami licytacji podlegają również różnego rodzaju dobra ruchome m.in. samochody czy bizuteria

Egzekucja należności

Kancelaria komornicza

Przewiń na górę