Licytacje nieruchomości

Licytacja jest rodzajem publicznej sprzedaży ruchomości lub nieruchomości należących do  dłużnika, dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika sądowego. Sposób, w jaki odbywa się licytacja w tym postępowaniu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, a dokładniej jego części trzeciej dotyczącej postępowania egzekucyjnego.

Przystąpienie przez komornika do sprzedaży następuje po zajęciu ruchomości bądź nieruchomości należących do majątku dłużnika. W przypadku nieruchomości przystąpienie do jej sprzedaży odbywa się po sporządzeniu szczegółowego opisu stanu nieruchomości, powierzchni, budynków i budowli oraz stanu prawnego nieruchomości połączonego z określeniem wartości tej nieruchomości.

Taka sprzedaż poprzedza także obwieszczenie o licytacji, ogłoszone publicznie w budynku sądu rejonowego właściwego dla miejsca licytacji oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej, a jeżeli wartość ruchomości przekracza 5 tys. złotych, komornik może umieścić informację także w mediach. W obwieszczeniu określa się czas, miejsce, przedmiot oraz warunki licytacji, sumę oszacowania i cenę wywołania oraz miejsce i czas, w których można oglądać ruchomości. 

Komornik podaje w obwieszczeniu cenę wywoławczą, która stanowi od 1/3 do 3/4 sumy oszacowania wartości danej ruchomości lub nieruchomości. Często jest to połowa wartości. Wysokość ceny wywoławczej leży w gestii komornika i jest ustalana na podstawie atrakcyjności przedmiotu licytacji i łatwości jej sprzedaży. Często mieszkanie w bardzo atrakcyjnej okolicy w centrum miasta spotyka się z dużo większym zainteresowaniem niż działka rolna lub ułamkowy udział w jakiejś nieruchomości.

Jak wziąć udział w licytacji i skąd komornik wie, że ktoś myśli o niej na poważnie? Każda licytant jest zobowiązany do wpłacenia rękojmi, która wynosi 10% sumy oszacowania. Oczywiście poza opisem samego przedmiotu licytacji, wiele osób wyraża chęć wcześniejszego jego obejrzenia. Najczęściej jest to możliwe. Komornik umieszcza w obwieszczeniu informację o tym, kiedy można zobaczyć konkretne mieszkanie, auto lub inne przedmioty.

Licytacja odbywa się publicznie, w obecności i pod nadzorem sędziego lub referendarza sądowego, a jej przebieg sąd utrwala również za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk. Wstęp na licytację mają nie tylko ci, którzy chcą wziąć w niej czynny udział, lecz także inne osoby pełnoletnie, nawet jeśli chcą się licytacji tylko przyglądać.

Przewiń na górę